Jogi nyilatkozat

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
  1. Jelen honlapot a PANARINI Hungária Kft. (székhelye: 8393 Szentgyörgyvár, Felsőmánd puszta 26/A; cégjegyzékszáma: 20-09-075586; adószáma: 25966653-2-20) üzemelteti (a továbbiakban: Társaság).
  2. A honlap használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen az jelen Jogi Nyilatkozatot, amely a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A honlap megnyitásával a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakat.
  3. Amennyiben nem ért egyet a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük mellőzze a honlap használatát.
 2. TARTALOM
  1. A jelen honlap kizárólag a Magyarországon élő, tevékenykedő személyek részére készült, így valamennyi tartalom is Magyarországra vonatkozik.
  2.  Jelen weboldalon feltüntetett információk nem jelentenek felhívást a Társaságba vagy tagvállalataiba történő bármilyen jellegű befektetésre, illetve nem használhatóak fel befektetési döntések alapjául sem.
  3. A jelen honlapon nem történik áruforgalmazás, így a jelen honlapon szereplő tartalmak semmiképpen sem tekinthetők termékek eladására történő ajánlatnak.
  4. A honlap továbbá tartalmazhat más honlapokra való utalásokat, amelyek a jelen honlap egy bizonyos részéhez kapcsolódnak. Ez a kapcsolódás nem jelenti automatikusan, hogy a Társaság és a hivatkozott weboldalak, vagy azok tulajdonosai tényleges kapcsolatban állnak egymással.
 3. SZELLEMI TULAJDON
  1. A jelen honlapon megjelenő valamennyi tartalom – cikk, szöveg, ábra, kép, a honlap grafikája, videó, szoftver, márkanév, termék stb. – szerzői jogi és egyéb – védjegy, formatervezési minta, szabadalom stb. – oltalom alatt áll és a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, illetve a jogosult engedélyével került felhasználásra a weblapon a Társaság által.
  2. A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát – vagy azok másolatait – kereskedelmi, üzleti célra használni vagy azt módosítani, vagy ezeket bármilyen más műbe – webhely, blog, papír alapú dokumentum stb. – foglalni, vagy azokat lemásolni, többszörözni, terjeszteni, feldolgozni, elektronikus adattárban tárolni vagy bármilyen egyéb módon hasznosítani, azokkal visszaélni.
 4. ADATVÉDELEM
  1. A jelen weblapon keresztül megadott személyes adatok – például név, e-mail cím – kezelése a honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg. Erről bővebben a honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat.
 5. FELELŐSSÉG
  1. A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal felelősséget a Társaság a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  3. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az általa a Társaság részére beküldött információk vagy anyagok megküldésével megerősíti azt a körülményt, hogy az említett információk vagy anyagok felhasználása más személyek jogait nem sérti.
  4. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a honlap azon részeit, ahol a Felhasználók által beküldött információk szerepelnek, a Társaság nem ellenőrzi, azok tartalmáért nem vállal semmiféle felelősséget, illetve az említett információk figyelésére nem köteles. A Társaság e körben fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által beküldött információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkessze vagy adott esetben eltávolítsa a honlapról.
  5. A Társaság nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Társaság fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat későbbiekben történő esetleges módosítására és megváltoztatására.
  2. Jelen Jogi Nyilatkozat kizárólag magyarországi Felhasználók számára készült, így arra a Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  3. A honlappal kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: 8393 Szentgyörgyvár, Felsőmánd puszta 26/A, e-mail címen: hello@panarini.com vagy telefonszámon: +36 30 897 3374.

Kelt: Szentgyörgyvár, 2022. augusztus 5.